ගුවන් නියමුවන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා ජිවිත බේරුණු හැටි (වීඩියෝ)

102

ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත වන අවස්තාව සහ එය ගොඩබස්වන අවස්තාව ඉතාමත්ම අවදානම් අවස්තාවක්. ඒ සදහා ගුවන් නියමුවා තුල තියෙන දක්ෂතාවයත් ඉවහල් වෙනවා. එවැනි දක්ෂ ගුවන් නියමුවන් තමන්ගෙ දක්ෂතාවය පෙන්නුව අවස්ථා කීපයක් ඔබට මෙම විඩියෝවෙන් නැරබිය හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here